มันสำปะหลังสายพันธืใหม่ปลูกได้ถึง 20-50 ตันต่อไร่
ชื่อพันธุ์ : มันเกล็ดมังกรจัมโบ้(เป็นสายพันธุ์มาใหม่ โดยผสมเยื้อจากมันฯ 3 สายพันธุ์)

ลักษณะเด่น : พันธุ์ใหม่ หัวยาวใหญ่ จะได้ผลผลิตสูง เฉลี่ย อยู่ที่
20 - 50 ตัน ต่อไร่

ขึ้นกับสภาพดิน เทคนิค และการดูแลเอาใจใส่ พร้อมเชิญพิสูจน์ ที่แปลงจริง ปลูกระบบน้ำหยด
ระยะเก็บเกี่ยว : 8 - 10 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ปลูกระยะห่าง 1 x 1 เมตร

สภาพพื้นที่ปลูก : ดินร่วนปนทรายจะดีมาก ไม่เหมาะกับดินเหนียว ส่วนเทคนิคข้อมูล การปลูกจะแนะนำให้ เมื่อตกลงจะปลูก เพราะต้อ'ทราบพื้นที่ก่อน

*** รับประกันสายพันธุ์ และเป็นที่ปรึกษา พร้อมให้ข้อมูลเทคนิคการปลูก การดูแล อย่างต่อเนื่อง

สนใจ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งจอง

กรีณียอดสั่ง 15 ไร่ขึ้นไป หากไม่ไกล ส่งฟรี หากใกล
ช่วยค่าน้ำมันรถ ครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณที่สั่ง ระยะที่ส่ง

สนใจติดต่อ คุณเด 0819400198

E-mail : siri9922@hotmail.com

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE